DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP TASECO ĐỒNG VĂN 3 THAM GIA TRIỂN LÃM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VIỆT NAM – ĐÀI LOAN 2024

Ngày 08-09/04/2024, Triển lãm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Việt Nam - Đài Loan 2024 được tổ chức tại Sảnh tầng 1, Trung tâm Hội nghị Quốc gia bởi Công ty Cổ phần Xúc tiến Đầu tư và...

Đối tác: